26.6.15

Impressions del primer Ple. L’alcalde esbalaït

Els 4 regidors d’ERC-MES a l’Ajuntament de Terrassa ens vam estrenar ahir en el primer dels plens de l'actual mandat. La temàtica dels temes a tractar era bàsicament d’estructura del proper govern i de règim intern, però la nova correlació de forces al Ple va fer que allò que durant 36 anys havia estat un mer tràmit es convertís, ara sí, en un autèntic debat sobre el fons i les formes del què ha estat la dinàmica habitual de treball del PSC dels darrers 7 lustres.

Entrant en matèria, es portava a exposició del Ple la designació dels membres de la Junta de Govern Local, la designació dels Tinents d’Alcalde i les delegacions de les diverses àrees de treball que composen l’Ajuntament en la persona dels diversos regidors del PSC. En aquest sentit, i malgrat les bones paraules del nou alcalde en el seu discurs d’investidura pel què fa a la nova política, les noves formes d’organització i d’altres expressions que queden bé de dir però no signifiquen res per elles mateixes, més del mateix. Cap canvi apreciable i les mateixes cares al capdavant de la gestió municipal. Podem afirmar ja que la llista electoral del PSC era una oda a l’estètica, sense entrar a valorar la qualitat estètico-política de la mateixa.

En el cas de tot allò que requeria l’aprovació del Ple municipal per prosperar, per no ser matèria reservada discrecionalment a l’alcalde, es portava a aprovació del Ple la creació de les diverses Comissions Informatives (les Comissions Informatives són un òrgan previ als plens de seguiment i/o aprovació de polítiques distribuït per àmbits de gestió que el Ple acaba ratificant i/o desautoritzant. Ex. Comissió Informativa de Territori), els drets econòmics dels regidors i regidores, la fixació del nombre de càrrecs eventuals o de confiança de l’Ajuntament i la designació dels representants de l’Ajuntament en organismes i ens participats (Consorci Sanitari, TV, Consell Escolar).

Pel què fa a l’aprovació de la creació de les diverses Comissions Informatives, els regidors d’ERC-MES vam proposar i presentar conjuntament amb TEC i les CUP la creació de tres Comissions Informatives noves a més de les ja existents: Transparència, Societats Municipals i Emèrgència Social. Les dues primeres van ser aprovades pel Ple. A la creació de la tercera el PSC hi va votar en contra. També a proposta conjunta nostra, el Ple va aprovar que d’ara en endavant aquestes Comissions Informatives seran obertes a la ciutadania, incentivant així també la participació ciutadana i posant més vidre i menys murs a la gestió municipal. Per últim, en aquest punt vam aconseguir que les Comissions Informatives mencionades siguin presidides per algun regidor de la Oposició, sempre en la línia de reforçar el control al Govern Municipal.

Pel què fa al punt relatiu als drets econòmics dels regidors i els grups municipals, veient la festa poc seriosa en què es va convertir tot plegat, amb una competició velada per veure qui la deia més grossa i amb la sensació trista de mercadeig planant en l’ambient, els regidors d’ERC-MES vam optar per abstenir-nos en les votacions de cadascuna de les diverses propostes presentades, tot reclamant i esperant que quan passin les necessitats electorals d’alguns dels contendents podrem seure i parlar-ne amb més calma de la que vam veure ahir.

En el cas de la fixació del nombre de càrrecs eventuals o de confiança que el Ple autoritza a l’alcalde a contractar, CIU i Ciudadanos van donar suport inexplicablement a la contractació dels càrrecs de confiança del PSC, encara no sabem amb quines contrapartides, donat que la seva explicació al Ple va ser entre pobre i inexistent. Planava també en l’ambient un pacte inconfessable entre el PSC, CIU i Ciudadanos que anirem desvetllant en els propers mesos, per a escarni i vergonya dels qui composen el pacte. Els grups de la oposició real no ens oposàvem a l’existència d’assessors i tansols reclamàvem la presentació d’un trist informe d’idoneïtat per a justificar la contractació dels mateixos. En aquest punt el portaveu del Govern, Alfredo Vega, es va veure clarament sobrepassat pels arguments de la oposició i es va limitar a tirar pilotes fora. Les anirem agafant totes.

Un darrer acord del Ple d’ahir a proposta d’ERC, TEC i les CUP va ser que un membre de la oposició pugui participar al Consorci Sanitari i al Consorci de gestió de la televisió local. N’anirem informant.

La última consideració, que no per coneguda em deixa de sobtar, és la pobríssima impressió que em va causar el fet que l’alcalde només obri la boca al Ple per atorgar paraules. Desconec si té problemes de dicció, de por escènica, o tot respòn a alguna mena d’estratègia de tipus monàrquic. Hi ha una película anomenada “El rey pasmado”, amb en Gabino Diego en el paper protagonista, sobre la vida d’en Felip IV d’Espanya, i ahir no podia evitar pensar-hi quan observava l’alcalde esbalaït.